วิธีจัดชุดสังฆทานยาเพื่อถวายพระสงฆ์ ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยเภสัชกร

ก่อนที่เราจะไปจัดชุดสังฆทานยาเพื่อถวายพระสงฆ์ให้เกิดประโยชน์นั้น ทาง โสฬส (จำหน่ายสบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร สำหรับ ถวายสังฆทาน) ขอทบทวนความเข้าใจกันอีกสักครั้ง ว่าการถวายสังฆทาน คือ การถวายจตุปัจจัยหรือสิ่งของต่างๆ (เครื่องไทยธรรม) แก่พระสงฆ์แบบไม่เจาะจง ไม่ระบุว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด โดยสิ่งที่นำไปถวายอาจจะถวายแก่ตัวแทนคณะสงฆ์ (พระสงฆ์ 1 รูปเป็นผู้รับ) หรือ ถวายแก่หมู่สงฆ์ก็ได้ ซึ่งสิ่งของนั้นก็จะถูกนำไปจัดเก็บรวมกันไว้และพระสงฆ์ทุกรูปในวัดรวมถึงสามเณร ก็สามารถมานำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือ เมื่อพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้รับเครื่องไทยธรรมนั้นไปแล้ว ก็จะนำไปให้พระสงฆ์รูปอื่นๆตามความจำเป็น "เมื่อสิ่งของเหล่านั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ทั้งมวล อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามเจตนาของผู้ถวายแล้ว เช่นนั้นเราจึงเรียกว่าสังฆทาน" สังฆทานยา คืออะไร สังฆทานยา คือ การจัดเครื่องสังฆทาน ด้วยยารักษาโรค เพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บำบัด รวมถึงการรักษาอาการอาพาธ เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการถวายจตุปัจจัยที่สำคัญ 1 ใน 4 โดยตรง คือ ยารักษาโรค และหากต้องการให้เกิดบุญ