ก่อนที่เราจะไปจัดชุดสังฆทานยาเพื่อถวายพระสงฆ์ให้เกิดประโยชน์นั้น ทาง โสฬส (จำหน่ายสบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร สำหรับ ถวายสังฆทาน) ขอทบทวนความเข้าใจกันอีกสักครั้ง ว่าการถวายสังฆทาน คือ การถวายจตุปัจจัยหรือสิ่งของต่างๆ (เครื่องไทยธรรม) แก่พระสงฆ์แบบไม่เจาะจง ไม่ระบุว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด โดยสิ่งที่นำไปถวายอาจจะถวายแก่ตัวแทนคณะสงฆ์ (พระสงฆ์ 1 รูปเป็นผู้รับ) หรือ ถวายแก่หมู่สงฆ์ก็ได้ ซึ่งสิ่งของนั้นก็จะถูกนำไปจัดเก็บรวมกันไว้และพระสงฆ์ทุกรูปในวัดรวมถึงสามเณร ก็สามารถมานำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือ เมื่อพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้รับเครื่องไทยธรรมนั้นไปแล้ว ก็จะนำไปให้พระสงฆ์รูปอื่นๆตามความจำเป็น

“เมื่อสิ่งของเหล่านั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ทั้งมวล อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามเจตนาของผู้ถวายแล้ว เช่นนั้นเราจึงเรียกว่าสังฆทาน”

สังฆทานยา คืออะไร

สังฆทานยา คือ การจัดเครื่องสังฆทาน ด้วยยารักษาโรค เพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บำบัด รวมถึงการรักษาอาการอาพาธ เบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการถวายจตุปัจจัยที่สำคัญ 1 ใน 4 โดยตรง คือ ยารักษาโรค และหากต้องการให้เกิดบุญ และให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนั้น ก็ควรต้องเกิดจากจิตอันเป็นกุศล และใช้ปัจจัยที่ได้มาจากความสุจริต มีความตั้งใจและความปรารถนาดี ที่จะทะนุบำรุงศาสนา โดยผ่านการดูแลพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อที่จะเผยแผ่และสืบทอดคำสอนขององค์พระสัมมัมพุทธเจ้าสืบต่อไป นอกจากนี้ เราจำเป็นต้อง ใส่ใจด้วยการคำนึงถึงผู้ที่รับยานั้นไปใช้ด้วย โดยจำเป็นต้องรู้ว่ายาชนิดใดบ้างที่เหมาะสมและมีประโยชน์ แก่พระสงฆ์ เพราะหากเลือกเอาแต่ตามสะดวกของผู้ให้ การทำบุญนี้อาจจะไม่เกิดบุญ และอาจจะสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัว

วิธีเลือกซื้อยาเพื่อนำไปจัดชุดถวายสังฆทาน

สังฆทานยา เป็นชุดสังฆทานที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจง…ยา หรือ ยารักษาโรคเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่จำเป็นต้องใช้และต้องการ ทุกคนล้วนต้องการยารักษาโรคในเวลาที่เกิดการเจ็บป่วย พระสงฆ์ก็เช่นกัน สำหรับผู้ทำบุญ ที่ต้องการเลือกทำบุญ ด้วยสังฆทานยา มีข้อแนะนำดังนี้

 • การซื้อสังฆทานยาสำเร็จรูป: สังฆทานยาสำเร็จรูป ที่วางจำหน่ายทั่วไป ตามร้านขายของชำ ร้านสังฆภัณฑ์ หรือตามห้างสรรพสินค้า มักจะประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งสามารถวางจำหน่ายได้ ในร้านที่ไม่ใช่ยา อาจจะทำไว้ขาย ในช่วงเวลานาน วางในที่ร้อน หรือหน้าร้านที่มีแสงแดด ใส่ในกล่องพลาสติกที่อับและร้อน ลักษณะเช่นนี้ จึงอาจมีความเสี่ยง ที่จะพบปัญหา เช่น ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ ดังนั้น การเลือกซื้อสังฆทานยาสำเร็จรูป แบบนี้ จึงควรให้ความสำคัญ ในการเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีฉลากถูกต้อง วางขาย ไม่โดนแสง ไม่เก่าเก็บ ไม่ปะปน กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อาจทำให้ ยาเสื่อมสภาพ
 • การซื้อเป็นชุดยาตำราหลวง: เพื่อเป็นสังฆทานยา จะเป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ภายในประกอบไปด้วย รายการยาสามัญประจำบ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการยกเว้น ให้จำหน่าย ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขายยาเช่นกัน เป็นยาที่มีความปลอดภัย และมีราคาย่อมเยา สามารถหาซื้อได้ง่าย โดยไม่ต้องลำบาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก
 • จัดยาเอง: สังฆทานยาที่จัดเอง เราควรหาข้อมูลก่อนว่าที่วัดที่เราจะไปทำบุญนั้นมีความต้องการใช้ยาใดบ้างเพราะมีวัดที่อยู่ห่างไกลยังมีความต้องการยากลุ่มที่จำเป็นต่าง ๆ และอาจมีความต้องการที่ต่างกัน เมื่อได้ข้อมูลแล้วควรไปซื้อยาที่ร้านยาที่มีเภสัชกรประจำและควรแจ้งว่าต้องการซื้อยาไปทำบุญ หรือถวายสังฆทานยา เพื่อที่เภสัชกรจะได้จัดเตรียมภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และตรวจสอบวันหมดอายุ จัดเตรียมฉลากกำกับยา ให้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่ว่าอย่างไรการซื้อยาไปทำบุญทั่วไป ควรเป็นยาสามัญประจำบ้าน หรือยาจำเป็นพื้นฐาน

การจัดยาเพื่อนำไปถวายสังฆทานด้วยตัวเอง ควรมีความรู้พื้นฐานดังนี้

1. ต้องเป็นยาสามัญประจำบ้าน (บนฉลากมีคำว่า ยาสามัญประจำบ้าน ในกรอบสีเขียว)

ยาสามัญประจำบ้านเป็นชื่อเรียกกลุ่มยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นแพทย์หรือดำเนินการทางแพทย์สามารถใช้ได้อย่างไม่อันตรายเพื่อรักษาตนเองเบื้องต้น เช่น ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง เช่น อาการไอ ปวดศีรษะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆ เป็นต้น และสามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

2. ทำความเข้าใจเรื่องสรรพคุณในการบรรเทา หรือรักษาโรค ของยาในแต่ละประเภท

เรามีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพิจารณาด้วยว่าพระสงฆ์ในวัดที่จะไปทำบุญนั้น ท่านมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะอาพาธเป็นอะไรบ้าง มีโอกาสได้ใช้ยาที่จะไปถวายรึเปล่า เพราะหากนำยาไปถวายแต่ท่านไม่ได้ใช้ หรือมีโอกาสใช้ได้น้อย สุดท้ายยาก็หมดอายุ หรือเสื่อมคุณภาพ ก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์

2.1 รายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน แบ่งตามกลุ่มการรักษา ได้แก่

 • กลุ่มยาบรรเทาปวดลดไข้
  • ยาเม็ดสำหรับบรรเทาปวด และลดไข้ แอสไพริน
  • ยาเม็ดและยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้ พาราเซตามอล ยาเม็ดมีขนาด 500 มก. และขนาด 325 มก
  • พลาสเตอร์ช่วยบรรเทาปวด
 • กลุ่มยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก
  • ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน
 • กลุ่มยาแก้ไอ ขับเสมหะ
  • ยาน้ำแก้ไอ ขับเสมหะสำหรับเด็ก
  • ยาแก้ไอน้ำดำ
 • กลุ่มยาดมหรือยาทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก
  • ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม
  • ยาดมแก้วิงเวียน และแก้คัดจมูก
  • ยาทาระเหย บรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง
 • กลุ่มยาแก้เมารถ เมาเรือ
  • ยาแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท
 • กลุ่มยาสำหรับโรคปาก และลำคอ
  • ยากวาดคอ
  • ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต
  • ยาแก้ปวดฟัน
  • ยาดมบรรเทาอาการระคายคอ
 • กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
  • ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
  • ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามิ้นท์
  • ยาขับลม
  • ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
  • ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงค์
  • ยาเม็ดลดกรดอะลูมินา – แมกนีเซีย
  • ยาน้ำลดกรดอะลูมินา-แมกนีเซียม
 • กลุ่มยาแก้ท้องเสีย
  • ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่
 • กลุ่มยาระบาย
  • ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวารหนักสำหรับเด็ก
  • ยาระบายกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่
  • ยาระบายแมกนีเซีย
  • ยาระบายมะขามแขก
  • ยาระบายโซเดียมคลอไรด์ ชนิดสวนทวาร
 • กลุ่มยาถ่ายพยาธิลำไส้
  • ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม
 • กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย
  • ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง
 • กลุ่มยาสำหรับโรคตา
  • ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์
  • ยาล้างตา
 • กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง
  • ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต
  • ยารักษาหิด ขึ้ผึ้งกำมะถัน
  • ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า
  • ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง
  • ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์
  • ยารักษาเกลื้อน โซเดียมไทโอซัลเฟต
 • กลุ่มยารักษาแผลติดเชื้อไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
  • ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล
  • ยารักษาแผลติดเชื้อซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม
 • กลุ่มยาใส่แผล ยาล้างแผล
  • ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน
  • ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล
  • ยาใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีน
  • ยาไอโซโบรฟิล แอลกอฮอล์
  • ยาเอทธิล แอลกอฮอล์
  • น้ำเกลือล้างแผล
 • กลุ่มยาบำรุงร่างกาย
  • ยาเม็ดวิตามินบีรวม
  • ยาเม็ดวิตามินซี
  • ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต
  • ยาน้ำมันตับปลา ชนิดแคปซูล
  • ยาน้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

2.2 รายการยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ได้แก่

 • ยาหอมเทพจิตร สรรพคุณ แก้ลม บำรุงหัวใจ
 • ยาหอมทิพโอสถ สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน
 • ยามหานิลแท่งทอง สรรพคุณ แก้ไข้ แก้หระกายน้ำ แก้หัด อีสุก อีใส
 • ยาเขียวหอม สรรพคุณ แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ
 • ยาประสะกะเพรา สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
 • ยาเหลืองปิดสมุทร สรรพคุณ แก้ท้องเสีย
 • ยาอำมฤควาที สรรพคุณ แก้ไอ ขับเสมหะ
 • ยาประสะมะแว้ง สรรพคุณ แก้ไอ แก้เสมหะ
 • ยาจันทน์ลีลา สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน
 • ยาตรีหอม สรรพคุณ แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้
 • ยาประสะจันทน์แดง สรรพคุณ แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน้ำ
 • ยาหอมอินทจักร์ สรรพคุณ แก้ลมบาดทะจิต
 • ยาประสะไพล สรรพคุณ แก้จุกเสียด แก้ระดูไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา
 • ยาหอมนวโกฐ สรรพคุณ แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน
 • ยาวิสัมพยาใหญ่ สรรพคุณ แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด
 • ยาธาตุบรรจบ สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ ท้องเสีย
 • ยาประสานกานพลู สรรพคุณ แก้ปวดท้อง เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
 • ยาแสงหมึก สรรพคุณ แก้ตัวร้อน
 • ยามันทธาตุ สรรพคุณ แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ
 • ยาไฟประลัยกัลป์ สรรพคุณ ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
 • ยาไฟห้ากอง สรรพคุณ ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ
 • ยาประสะเจตพังคี สรรพคุณ แก้กระษัยจุกเสียด
 • ยาธรณีสันฑะฆาต สรรพคุณ แก้กระษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก
 • ยาบำรุงโลหิต สรรพคุณ บำรุงโลหิต
 • ยาประสะเปราะใหญ่ สรรพคุณ ถอนผิดไข้ตานทรางสำหรับเด็ก
 • ยามหาจักรใหญ่ สรรรพคุณ แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
 • ยาเนาวหอย สรรพคุณ แก้กระษัยจุกเสียด
 • ยาถ่าย ใบมะขาม ใบส้มป่อย สรรพคุณ แก้ท้องผูก

3. รู้จักวิธีการเก็บรักษา และข้อควรระวัง

ส่วนตัวแล้วในฐานะเภสัชกร เราแนะนำว่าหากไม่มีความรู้เลย ก็ไม่ควรซื้อกล่องยาสำเร็จรูปมาถวายเป็นสังฆทานยาให้แก่พระสงฆ์ เนื่องจากยาที่ถูกจัดไว้ในชุดนั้นอาจจะใช้ไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลือง และมีความเสี่ยงที่จะทำให้พระสงฆ์ได้รับอันตรายจากการใช้ยานั้น ซึ่งนอกจากจะกังวลเรื่องวันหมดอายุแล้ว เรื่องอุณหภฺมิในการเก็บรักษาก็ยังมีผลต่อคุณภาพของยาโดยตรงอีกด้วย ดังนั้นการเก็บรักษายาสามัญประจำบ้านก็ควรที่จะช่วยพระสงฆ์แยกยาออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน ว่าอันไหนคือยาสำหรับทาน และยาอันไหนคือยาสำหรับใช้ภายนอก และจะต้องมีฉลากยาที่มีความถูกต้องชัดเจน ไม่จาง หรือขาดหาย รวมถึงเก็บยาไว้ในที่ไม่โดนแสงแดด ความร้อน ความชื้น ทั้งนี้ก็ต้องไม่เอายาชนิดอื่นมารวมไว้ในตู้เก็บยาสามัญประจำบ้าน เพราะอาจจะทำให้ท่านอื่นหยิบผิดได้

ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับจัดชุดสังฆทานยาด้วยตัวเอง ควรมีอะไรบ้าง

ตามรายการยาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้มีติดบ้านไว้ (หรือติดวัดไว้) ก็มักจะเป็นยาที่มีโอกาสใช้ได้บ่อย ได้แก่

 1. ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน
 2. ยาธาตุน้ำแดง ลดอาการท้องอืด
 3. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แก้ท้องเสีย
 4. ผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
 5. ยาระบายมะขามแขก
 6. ยาถ่ายพยาธิลำไส้ มีเบนดาโซล
 7. ยาพาราเซตามอล ลดไข้ บรรเทาปวด
 8. ยาคลอร์เฟนิรามีน แก้แพ้ ลดน้ำมูก
 9. ยาแก้ไอน้ำดำ
 10. ยาดมแก้วิงเวียน
 11. ยาหม่อง
 12. ยาไดเมนไฮดริเนท แก้เมารถ
 13. ยาโพวิโดน-ไอโอดีน ใส่แผลสด
 14. น้ำเกลือล้างแผล
 15. คาลาไมน์โลชั่น ยาทาแก้ผดผื่นคัน

นอกจากนี้เรายังขอยกตัวอย่าง การจัดชุดสังฆทานยา ราคา 300 – 500 บาท ที่หาซื้อได้ตาม 7-11 หรือ โลตัส ไว้เพิ่มเติม เช่น

ประเภทยาสามัญประจำบ้าน สมุนไพร

 • ยาหม่องสมุนไพร แก้ฟกช้ำ ปวดเมื่อย 50 กรัม 90 บาท
 • ยาอมมะแว้ง ชุ่มคอ บรรเทาอาการไอ 1 ซอง 20 เม็ด 10 บาท
 • ยาดมสมุนไพร บรรเทาอาการวิงเวียน ขวดแก้ว บรรจุเนื้อสมุนไพร 8กรัม 25 บาท
 • ยาฟ้าทะลายโจร แก้ไข้ แก้หวัด 1 แผง 10 แคปซูล 20 บาท
 • ยาขมิ้นชัน ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด กระปุก 60 แคปซูล 80 บาท
 • คาลาไมน์พญายอ สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน ขนาด 60 มิลลิลิตร 30 บาท
 • ยาหอม แก้อาการวิงเวียน คลื่นไส้ ขวดแก้ว บรรจุ 25 กรัม 35 บาท
 • สเปรย์ ตะไคร้หอม ป้องกันยุง ขนาด 30 มิลลิลิตร ราคา 40 บาท

ประเภทยาสามัญประจำบ้าน แผนปัจจุบัน

 • ยาธาตุน้ำขาว 50 มิลลิลิต 20 บาท
 • พาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม แผง 10 เม็ด 10 บาท
 • ผงน้ำตาลเกลือแร่ 16.5 กรัม 8 บาท
 • ยาแก้แพ้ คลอร์เฟ 2 มิลลิกรัม แผง 10 เม็ด 101 บาท
 • ยาลดกรดอีโน 1 ซอง 10 บาท
 • แอลกอฮอล ล้างแผล 60 ซีซี 10 บาท
 • เบตาดีน ใส่แผล 15 ซีซี 36 บาท
 • พลาสเตอร์ยา 8 แผ่น 15 บาท

โดยสรุปแล้ว การถวายสังฆทานยาแบบกล่อง หรือถังสำเร็จรูปนั้น เราจำเป็นต้องรู้ว่าสินค้าภายในได้มีอะไรบ้าง และตรงตามฉลากที่แจ้งไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และได้แสดงวันหมดอายุของสินค้าแต่ละชนิดไว้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่หรือยัง ถ้าไม่มีระบุไว้ชัดเจนย่อมมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำว่าหากต้องการซื้อสังฆทานยาแบบสำเร็จรูป จำเป็นต้องเลือกซื้อแบบที่มีฉลากแปะไว้ (เผื่อพระสงฆ์นำไปเก็บไว้ ไม่ได้ใช้ทันที) และให้ดูวันหมดอายุของยาก่อนซื้อทุกครั้ง แต่หากสามารถจัดเองได้ย่อมจะเป็นการดีที่สุดครับ

ทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน ดีอย่างไร

คำว่าสังฆทาน มาจากภาษาบาลี “สังฆะ” หมายถึง หมู่แห่งภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป และ “ทาน” 

ดังนั้น สังฆทาน คือ การให้ทานด้วยจิต และเจตนาอันบริสุทธิ์  เป็นการถวายทานเข้าเป็นสิทธิกองกลางแก่คณะสงฆ์ เพื่อให้คณะสงฆ์ได้จัดแบ่งปันแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ต้องการหรือให้คณะพระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สังฆทาน ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Monk Offering หรือ Making Offering to Monk จึงหมายถึง ทานที่ตั้งใจถวายแก่ผู้แทนของหมู่สงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจง (หากถวายโดยระบุเฉพาะ เรียกว่า ปาฎิปุคลิกทาน) โดยเชื่อว่าการถวายสังฆทานจะได้รับอานิสงส์มากเพราะผู้ถวายมีจิตใจที่กว้างขวาง ไม่เจาะจงว่าเป็นภิกษุรูปใด เป็นการแสดงถึงการกระทำด้วยศรัทธา

ดังนั้น การให้ทาน หรือถวายความอุปถัมภ์แก่สงฆ์ ทุกประเภทที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา การทำบุญรูปแบบใดก็ได้ ไม่ต้องห่อ หรือใส่ถึงเหลือง ก็ถือเป็นสังฆทานได้ ซึ่งสามารถทำได้ตลอด ไม่ต้องรอโอกาส หรือ เทศกาล รวมถึงการตักบาตรพระสงฆ์ก็ถือเป็นสังฆทานได้เช่นกัน

สังฆทานเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำบุญให้ทาน เป็นการทำบุญในรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากตามความเชื่อ ความศรัทาของชาวพุทธ ประโยชน์ของการถวายสังฆทาน จึงมีผลด้านจิตใจ เป็นการลดความเห็นแก่ตัว การไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง และสิ่งที่เราบริจาค ให้ทานแก่ผู้อื่นนั้น ก็ยังสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับได้ ตามความเชื่อนั้น การถวายสังฆทาน เป็นวิธีทำบุญที่ได้บุญ-อานิสงส์มาก เพราะเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด (ให้แก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ย่อมเกิดประโยชน์ และได้รับบุญมาก)

ของที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ นั้นคือปัจจัย 4  อะไรก็ได้ที่เหมาะกับกิจวัตรของพระสงฆ์ โดยผู้จะทำบุญจะต้องมีความตั้งใจในการทำบุญ (ปุพพเจตนา) จึงควรต้องพิจารณาเลือกสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ ซึ่งควรเป็นของที่มีคุณภาพ สามารถใช้ได้จริง หรือเป็นสิ่งของที่พระสงฆ์ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกที่จะทำเอง หรือ ซื้อหาจากแหล่งต่างๆแบบสำเร็จรูป เช่น ถังเหลือง หรือสามารถจัดของถวายสังฆทานด้วยตัวเองก็ได้ และควรถวายแก่ตัวแทนของพระสงฆ์ ไม่ใช่ถวายแก่บุคคล (มุญฺจเจตนา)  และเมื่อถวายแล้วกำให้ทำจิตใจเป็นบุญ ให้ยินดีการการทำบุญ ไม่เกิดความเสียดาย (อปราปรเจตนา)

สังฆทานทำเอง คือ การเลือก และจัดเตรียมสิ่งของ เครื่องไทยธรรม รวมถึงจตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ด้วยตัวเอง ไม่ได้หาซื้อในลักษณะชุดสำเร็จรูปที่จัดเตรียมไว้แล้ว ตามร้านสังฆภัณฑ์ หรือ ห้างร้านต่างๆ โดยสิ่งของทั่วไปที่นิยมนำไปถวายพระสงฆ์ ควรเลือกให้เหมาะกับกิจวัตรของพระสงฆ์ตามวัดที่จะไปทำบุญ โดยการเลือกของถวายพระสงฆ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับ และคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ ไม่ควรคำนึงแต่จะถวายให้ได้จำนวนหรือปริมาณมากๆ หรือต้องการถวายพระให้ได้หลายๆรูปและไปลดคุณภาพของสังฆทานลง และควรทำตามกำลังทรัพย์ ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ตัวอย่าง เครื่องไทยธรรมที่นิยมจัดหาไปถวายพระสงฆ์ เช่น

 1. อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องเรียน ซึ่งจะเหมาะสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องเรียนพระปริยัตธรรม
 2. มีดโกน และใบมีด สำหรับโกนศีรษะ และมีดโกนหนวด
 3. น้ำยาซักผ้า และผ้าไตรจีวร ที่มีความยาวพอดีที่จะนุ่งห่มได้ และเลือกเนื้อผ้าที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม เช่น ผ้ามัสลิน
 4. หนังสือธรรมะ หนังสือให้ความรู้ต่างๆ
 5. รองเท้าแตะสำหรับพระสงฆ์
 6. ยาสมุนไพรต่างๆ และยาสามัญประจำบ้าน
 7. ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
 8. สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ หรือ แม้แต่เครื่องมือช่างที่จะต้องใช้ซ่อมบำรุง เช่น ค้อน ไขควง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงทำความสะอาด เป็นต้น
 9. น้ำปานะ เช่น ชาสมุนไพร
 10. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่สมุนไพร และ แชมพูสมุนไพร สำหรับพระสงฆ์

พระสงฆ์สามารถใช้สบู่ และยาสระผมได้ แม้อาจจะถูกจัดเป็นเครื่องประทินผิว แต่พระสงฆ์สามารถไช้สบู่ได้เพื่อทำความสะอาดและระงับกลิ่นกาย และใช้ยาสระผม(แชมพู) เพื่อเอาไว้ใช้เวลาโกนศีรษะจะได้โกนได้ง่ายขึ้น และเนื่องจากพระสงฆ์ไม่มีเส้นผมมาปกป้องหนังศีรษะ แชมพูที่ดีจะช่วยช่วยรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะไม่ให้เสียไป จึงช่วยลดการระคายเคืองจากความร้อน ฝุ่นละออง ลดการติดเชื้อ และโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ

หลังจากแจ้งพระสงฆ์ว่าจะถวายสังฆทานแล้ว ให้ปฎิบัติดังนี้

1.จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวคำอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

2.พนมมือและกล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า ตั้งนโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

3.กล่าวไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

4.สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

5.กล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

6.กล่าวคำถวายสังฆทาน

               อิมานิ มะยังภันเต ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ธัมมัตถะปัณณานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่ง..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร)..พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร)..พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

7.ประเคนของที่นำมาให้พระสงฆ์

8.การกรวดน้ำ

การถวายสังฆทานนั้นสามารถกระทำเวลาไหนก็ได้ ไม่เลือกเวลา อย่างไรก็ตามก็ควรดูกาละเทศะ ความเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ หากนำของกินของขบเคี้ยวไปถวาย หากต้องการให้พระฉันเลยในวันนั้น ก็ควรไปก่อนเวลาฉัน ไม่ว่าจะเป็นเช้า หรือเพล แต่หากนำอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ จะไปหลังเที่ยงวันก็ได้ ไม่เป็นไร

สนับสนุนโดย

สบู่สมุนไพร & แชมพูสมุนไพร

ตราโสฬส
สำหรับ ถวายสังฆทาน

โสฬส (อ่านว่า โส-ลด) หมายถึง พรหมโลก 16 ชั้น ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพชั้นรูปพรหม ถือกันว่าเป็นที่อันบรมสุข

สบู่สมุนไพร สำหรับถวายสังฆทาน

สบู่สมุนไพร ตรา โสฬส เหมาะแก่การถวายเป็นสังฆทาน ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน รักษาสมดุลความชุ่มชื้น ไม่ทำให้ผิวแห้ง ลดผื่นแพ้ และอาการคัน

เลขที่ใบรับแจ้ง : 74-1-6200034560

แชมพูสมุนไพร สำหรับถวายสังฆทาน

แชมพูสมุนไพร ตรา โสฬส นอกจากจะสามารถใช้ทำความสะอาด และคงความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะแล้ว ยังสามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับการปลงผมได้ด้วย

เลขที่ใบรับแจ้ง : 10-1-6200032020

สบู่ & แชมพู สมุนไพร
ที่เหมาะกับกิจวัตรของสงฆ์

ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวกาย และหนังศีรษะ ของพระภิกษุสงฆ์จากอาการผิวแห้ง และอาการคัน เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องออกไปเผชิญกับแสงแดด และสัมผัสกับมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

สบู่ และ แชมพู เพื่อถวายพระสงฆ์โดยเฉพาะ

“พระสงฆ์ส่วนมากจะใช้สบู่สมุนไพร และ แชมพูสมุนไพร” จึงเป็นที่มาว่า ทำไมเราถึงต้องเลือกใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการผลิต และกว่าที่เราจะเลือกได้ว่าจะใช้สมุนไพรชนิดไหนดี ซึ่งสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสบู่และแชมพูนั้นมีอยู่มากกว่า 20 ชนิด และ ในเรื่องกระบวนการผลิต ยังต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตที่จะไม่ให้สารสำคัญในสมุนไพรสลายตัวด้วย จนในที่สุดเราก็คัดเลือกสมุนไพรที่จะนำมาใช้ทำสบู่ และแชมพู โดยคำนึงถึงสรรพคุณในเรื่องลดอาการแพ้ ลดอาการอักเสบ อาการคัน และช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวกาย และหนังศีรษะได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตัวผู้ ชะเอม น้ำมันมะรุม น้ำมันมะพร้าว ใบบัวบก ว่านหางจระเข้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่องการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกด้วย เพราะต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบ

“พระสงฆ์ครองจีวร และไม่มีเกศา (เส้นผม) จึงทำให้ผิวสัมผัสกับอากาศ และแสงแดดมากกว่าคนทั่วไป จนอาจทำให้ผิวแห้ง เกิดอาการคัน เป็นผดผื่นตามผิวหนัง และหนังศีรษะ”

ร่วมสนับสนุนเรา เช่นเดียวกับลูกค้าท่านอื่น
กว่า 49,000 คน

ให้การทำบุญของคุณได้รับอานิสงส์ x 2
“อานิสงส์แรง แซงกรรม”

“เราไม่สามารถนำกรรมดี (บุญ) ไปหักล้างกับกรรมชั่ว (บาป)” ….. หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าบาปกับบุญนั้นเหมือนวิ่งไล่กัน ดังนั้นเพื่อให้ผลแห่งกรรมดีหนุนนำ ส่งเสริม การทำความดี หรือ การสร้างบุญจึงควรหมั่นทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งก็สามารถทำได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ, การพูดให้เกิดกุศล, การคิดดี ฯลฯ

การเลือกสบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร ตราโสฬส จะช่วยให้เกิดอานิสงส์ได้อย่างไร

1. การสนับสนุนของท่านทำให้เรามีรายรับไปทำบุญ และในทุกๆเดือนนอกจากเราจะทำการถวายภัตตาหารเพล ทำบุญ และบริจาคยังหน่วยงานต่างๆตามโอกาสแล้ว เราจะร่วมทำกิจกรรมกับทางบ้านศิ-ชนะ ในการซื้อสิ่งของไปบริจาคตามพื้นที่ห่างไกลต่างๆ เช่น วัด หมู่บ้าน โรงเรียน ดังนั้นเท่ากับว่าท่านก็ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปกับเราด้วย

2. การที่ท่านนำสบู่สมุนไพร และ แชมพูสมุนไพร ตราโสฬสไปถวายพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์นำใช้แล้วเกิดประโยชน์ท่านก็ได้รับบุญ และพระสงฆ์ท่านก็นำมาใช้ทุกวันจนกว่าจะหมด จึงทำให้ท่านที่นำมาถวายจะได้รับอานิสงส์ทุกๆครั้งที่พระสงฆ์นำมาใช้ เท่ากับว่าท่านถวายสังฆทานพระสงฆ์เพียงครั้งเดียวท่านก็ได้รับบุญมาก

วันนี้คุณเลือก
สิ่งที่เหมาะกับการ
ถวายสังฆทาน

เรานำประสบการณ์กว่า 20 ปี

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

เพื่อถวายพระสงฆ์

เวลาที่ผมจะเลือกสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ ผมจะแยกซื้อของแต่ละชนิดเองในการนำมาจัดชุดสังฆทาน ไม่ได้ซื้อชุดสังฆทานที่จัดเตรียมไว้แบบสำเร็จรูป และผมจะค่อยๆเลือก เหมือนกับซื้อเพื่อที่จะนำไปใช้เอง หรือซื้อให้แม่ ดังนั้นในการเลือกของแต่ละอย่างจึงใช้เวลานานเพื่อเปรียบเทียบของทุกยี่ห้อที่วางอยู่ ซึ่งอาจจะกินเวลาหลายสิบนาทีเพื่อเลือกสบู่สมุนไพรซักก้อน หรือ แชมพูสมุนไพรซักขวดนึง เพราะผมอยากรู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบ ผลิตจากอะไร และยิ่งเลือกเพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์แล้ว นอกจากจะพิจารณาเรื่องการนำไปใช้แล้วต้องรู้สึกถึงความสะอาด ยังต้องคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมของกลิ่น, ประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับ, ต้องคำนึงถึงกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ หรือแม้แต่เรื่องคุณภาพของน้ำในแต่ละพื้นที่ เช่น บางวัดยังใช้น้ำบาดาล คุณภาพของน้ำก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำประปา และยังได้รับคำแนะนำจากพระสงฆ์ถึงความเหมาะสมด้วย จึงได้ทราบว่า ยาสระผมสมุนไพรสำหรับพระสงฆ์ควรมีฟองค่อนข้างเยอะ เผื่อใช้ในการปลงผมด้วย และควรผลิตสบู่สมุนไพรที่ไม่ทำให้ผิวแห้งคัน ซึ่งกว่าจะเลือกชนิดของสารสกัดสมุนไพรที่จะนำมาใช้ผลิตสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร ก็ยังใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานพอสมควร และต้องนำมาทดสอบด้วยตัวเองก่อน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ และ ราคา เพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อหา เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไทยธรรม หรือ สังฆทาน ให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์ได้

แค่นึกถึง และสนับสนุน
คุณก็ร่วมสะสมบุญไปกับเรา

– ได้ บุญ เมื่อนำไปถวายพระ
– ได้ สินค้าที่ดี เมื่อนำไปใช้เอง
– ได้ อาชีพ เมื่อนำไปขายต่อ

ติดต่อเราได้ที่ โทร 06-4289-6393