รับจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ และงานทำบุญ 100 วัน

ขั้นตอนการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ และงานทำบุญ 100 วัน วิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับนั้น ตามค่านิยม ประเพณี และความเชื่อทางศาสนา สามารถทำได้หลายลักษณะ เช่น การแผ่เมตตา การกรวดน้ำ(จะใช้น้ำหรือไม่ใช้น้ำก็ได้) ภายหลังจากการสวดมนต์ การปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน นอกจากนี้การทำความดีใดๆก็ตามทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ย่อมเกิดบุญเช่นกัน ดังนั้นเราก็สามารถแผ่บุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับได้ทั้งนั้น และในวันนี้ทางโสฬส จึงขอรวบรวมเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามประเพณีนิยม และวิธีปฎิบัติทางศาสนามาฝากกันครับ การอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ คืออะไร เมื่อเราได้ทำกรรมดี เกิดบุญ และมีจิตเจตนาคิดให้ผู้อื่นได้รับรู้บุญที่เราได้ทำมา เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ร่วมอนุโมทนา และมีส่วนรับรู้ และรับอานิสงส์ในบุญนั้น โดยจะมีพิธีกรรม หรือ ไม่มีพิธีกรรมก็ได้ แล้วแต่จริตและธรรมเนียมปฎิบัติที่ยึดถือ เช่น หากสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วแผ่บุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับโดยเอ่ยนาม (แบบไม่กรวดน้ำ) ก็ดี หรือ จะตักบาตร และกรวดน้ำเอ่ยนาม ผู้ล่วงลับก็ดี หรือตามประเพณีนิยมก็มักจะถวายสังฆทานอุทิศ พร้อมกล่าวคำถวายสังฆทาน เอ่ยนามถึงผู้ล่วงลับ จะอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ จำเป็นต้องกรวดน้ำหรือไม่ หากเราตั้งจิตดีแล้ว