fbpx

คาถาเงินล้าน 9 จบ

บทสวดมนต์ สำหรับใช้ สวดมนต์ก่อนนอน – สวดมนต์ไปด้วยกันกับ โสฬส

บทสวดมนต์ คือ อะไร บทสวดมนต์ ในศาสนาพุทธโดยทั่วไปจะเป็นภาษาบาลี ซึ่งหากนำมาแปลความหมายก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำสวดบูชา เพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นอุบายในการเจริญสติ ที่เรียก พุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ ดังนั้นในการสวดมนต์เกือบทุกครั้ง จึงเริ่มด้วยคำบูชาพระบรมศาสดาว่า "นโม ตสฺสะ ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส" แปลโดยรวมว่า "ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น" (อ้างอิงจาก wiki) บทสวดมนต์ ก่อนนอน ส่งเสริมชีวิต รวบรวมโดยโสฬส (ใช้เวลาสวดประมาณ 30 นาที) คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ คำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ – สวดมนต์ไปด้วยกันกับ โสฬส

คาถาเงินล้าน คือ อะไร คาถาเงินล้านเป็นคาถาให้คุณทางลาภผล และเป็นฌานสมาบัติ มีคุณเป็นทิพยจักษุญาณ และช่วยยกฐานะของผู้ปฏิบัติ ไม่ให้ขัดสนยากจน ดาวน์โหลด หนังสือ คาถาเงินล้าน ควรสวดตอนไหน มีความเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ตามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 30 จบ หรือ 108 จบ และสวดทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ ร่วมกับการถือศีล และให้ทาน จะสวดตอนไหนก็ย่อมได้ ว่างเมื่อไหร่ก็สวดเมื่อนั้น ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่ง วิธีสวด คาถาเงินล้าน (ตั้ง นะโม 3 จบ ) สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)พรหมา จะ

Go to Top