วิถีของแบรนด์ โสฬส

เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่เกิดขึ้นได้จริง บนพื้นฐานของจริยธรรม

พัฒนาตนเอง และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น

ธุรกิจของเราอาจเป็นเพียงไม่กี่ธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มุ่งเน้นกอบโกยผลกำไร แต่เราต้องการทำสินค้าขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ สามารถเลี้ยงครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงมีรายรับที่จะมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนที่ดี กิจกรรมทางการตลาดของเราที่เกิดขึ้นก็เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้กายและใจตนเอง และยังมีประโยชน์ต่อส่วนรวม

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

สบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพร ตรา โสฬส ใช้เวลาหลายเดือนในการปรับปรุงและทดสอบ กว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้ และผู้ให้ เกิดความสุขทั้งทางกาย และทางใจ

จริตของผู้ร่วมงาน

หากศีล และแนวความคิดไม่ใกล้เคียงกัน ย่อมเดินไปด้วยกันไม่ได้ ดังนั้น ผู้ร่วมทางกับเรา ย่อมจะต้องรู้จักคำว่าพอดี ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และมีความเพียรที่จะทำความดี

ปันกำไร

จะมีสักกี่แบรนด์ที่การันตีว่า จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายในการทำบุญ และบริจาคเพื่อการกุศล

นำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำนุบำรุงพุทธศาสนา บริจากเพื่อการกุศล และทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม

ไม่เบียนเบียน

กิจกรรมและการบริจาคของเรา ต้องไม่ทำให้ทั้งตัวเอง และคนอื่นเดือดร้อน

นอกจากจะปฎิบัติธรรมด้วยการเจริญสติ และเจริญปัญญา การทำบุญ การบริจาค และการร่วมกันทำกิจกรรมก็ถือเป็นการพัฒนาตัวเราเอง

รู้จักการให้

ให้คุณแบ่งปันผู้อื่นได้มากกว่าที่คุณต้องการ ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา

พวกเราตั้งใจทำงาน และมีจิตอันเป็นกุศล หลายๆกิจกรรมทำไปด้วยความเต็มใจโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน

ค่านิยมของเรา

  • ความดีมาก่อนผลกำไร

  • มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพ

  • ไม่เบียดเบียน

  • ซื่อสัตย์

  • ตั้งใจ

  • น้ำไม่เต็มแก้ว

  • เรียนรู้

  • ประพฤติชอบ

  • โปร่งใส

  • ตรงไปตรงมา