ที่มาของคำว่า “โสฬส”

ตามข้อมูลที่อ้างอิงจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โสฬส (อ่าน โส-ลด) มาจากภาษาบาลีว่า โสฬส (อ่าน โส-ละ-สะ) แปลว่า 16 โดยคำว่า โสฬส มักปรากฏในคำว่า โสฬสพรหม (อ่านว่า โส-ลด-พฺรม) หมายถึง พรหมโลกซึ่งเป็นพรหมภูมิ (อ่าน พรม-มะ -พูม) ประเภทรูปภูมิ (รูบ-ปะ – พูม) จำนวนรวม 16 ชั้น ต่างกับสวรรค์ซึ่งมีจำนวนเพียง 6 ชั้น นอกจากนี้ โสฬส ยังเป็นชื่อหน่วยเงินตราโบราณของไทย และคำว่า โสฬส ที่เป็นชื่อหน่วยเงินตรา ใช้ย่อว่า ฬส เช่น ไม่กี่อัฐฬส (อ่านว่า อัด-ลด) หมายถึง ราคาไม่แพง

โสฬส ช่วยให้การถวายสังฆทานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

หากคุณกำลังนึกถึงการเตรียมของเพื่อจัดชุดถวายสังฆทาน และคิดว่าจะเลือกสบู่สมุนไพร และแชมพูสมุนไพรชนิดไหนดีเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ วันนี้คุณไม่ต้องคิดมากอีกต่อไป เพราะเราได้เตรียมไว้ให้คุณแล้ว