ในวันนี้ทางโสฬส ขอนำบทความหนึ่งมานำเสนอ เพื่ออาจจะทำให้ท่านได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่สำคัญ เพื่อที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราบนเส้นทางแห่งการวกกลับนี้ราบรื่นขึ้น

********************************************

สิ่งที่เกิดกับเราทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา แต่ เกิดจากการ “รับรู้” ทางความคิดของเรา

ถ้ามีคนมาด่าเรา พูดไม่ดีกับเราเขาไม่ได้ ด่าเรา แต่เรา “รับรู้” การด่า ของเขาที่อยู่ในเรา

..เขา หรือ คนอื่นนั้น ไม่มีอยู่จริง

แต่เป็นอัตตาของเรา ที่ไม่สมบูรณ์แบบ ที่ทำหน้าที่ แยกเราออกจากเขา ..

‘อัตตา’แยกจากความเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ดูเหมือนว่า มีเรา,มีเขา

…เมื่อเรา “เลือก” ใช้อัตตา แทนปัญญา เมื่อไหร่?.

…ละครแห่งโลกมายาคตินี้จึงบังเกิดขึ้น

แต่มันเป็นแค่มายาคติที่..’อัตตา’สร้างภาพมายาขึ้นมา เป็น โลกแห่งขั้วตรงข้าม .มีเรา เขา, สุข ทุกข์ ,รวย จน.

สิ่งที่เราควรทำ คือการ ” เลือก ” วกกลับ”เข้าหา ปัญญาให้ได้ เพื่อที่เราจะได้ ตระหนักรู้ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้น เกิดผ่านการรับรู้ของเราเองทั้งหมด

..การที่เรารับรู้ สิ่งใดๆ ผ่าน การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัสทางกาย เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เหล่านี้…

…เราเคย คิด พูด ทำ มันมาเองทั้งหมด โดยมีคนอื่น เป็นผู้รับรู้ สิ่งที่เราทำ..

แล้ว คนอื่น ก็นำสิ่งนี้ กลับมาหาเรา ให้เราได้ “รับรู้” ในภายหลัง.. เช่น เมื่อเราเคย ด่า เขาเอาไว้ และภายหลัง เขาก็มาด่าเรากลับ…

…การที่เขาด่าเรากลับ ถ้าปัญญาเรารู้ความจริง เราจะตระหนักรู้ว่า เขานั้นไม่มีจริง เขราอยู่ในการตีความของ’อัตตา’

…เท่ากับ เรากับ รับรู้ว่า เขาที่อยู่ในการรับรู้ ของเรา กำลังด่าเรา..หรือ เรากำลัง รับรู้ หรือ ได้ฟัง เสียงด่า ที่’อัตตา’เราตีความขึ้นมาให้เราได้รับรู้

…หรือ กล่าวว่า เรากำลังรับรู้การด่าของ’อัตตา’เราเอง…

🔵สิ่งเรารู้สึกไม่ดี หรือ ดี ทั้งหมดที่ผ่านการรับรู้ของเรา เพื่อให้เรามีประสบการณ์ถึงสิ่งเหล่านี้ ก็เพื่อให้เราได้ เกิดปัญญา และ ความรัก .

💐แรกเริ่มเดิมแท้ของเรา เราเป็นจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ เรามีความรักและปัญญาเป็นแก่นแท้… แต่ ในภาวะเดิมแท้เรา ไม่สามารถ “รับรู้” ภาวะเดิมแท้ได้ เพราะไม่มีด้านตรงข้าม มาให้อ้างอิง หรือเห็นภาพ

…เราจึงอยาก รับรู้ ถึงตัวเองว่า เรา คือจิตวิญญาณ เราจึงต้องแบ่งภาคตัวเองให้เป็น ‘อัตตา ‘และมาเกิดใน จักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีให้เราทำภารกิจ รับรู้ถึงตัวเองด้วยการ มามีประสบการณ์ถึง ตัวเองผ่าน ขั้วตรงข้าม โดยมี’อัตตา’ เป็นตัวช่วย

…เราจึงอยู่กับ มายาของ’อัตตา’ โดยมี คนอื่น แยกจากเรา เราจึงเหมือนอยู่ท่ามกลาง สิ่งอื่น คนอื่น มากมาย…

😇แต่ความจริง เรากำลังอยู่กับภาพมายาเหล่านั้นในตัวเราเอง… และทุกสิ่งที่เกิดกับเรา เพื่อให้เราได้รับรู้ ความจริงว่า…เราคือจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ เราต้อง เลือก ‘วกกลับ’เข้าหาความจริงนี้ ผ่าน สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อให้เรา ได้ใช้ปัญญาและความรัก ให้ได้..

💜ถ้าเขาด่าเรา แล้วเรารู้ว่า คือ คนที่ด่าเราคือ’อัตตา’ที่เราสร้างขึ้น แสดงว่า เราเกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วแล้วเรา ก็ไม่ด่ากลับ เพราะเรารู้แล้วว่า ไม่มีใครอื่นที่ด่าเรา…

😅แต่เราจะมอบความรักให้เขาในเรา เพื่อให้ เราได้ใช้ความรักที่เป็นความจริงของเราได้…..นี่คือ กิจกรรม วกกลับ เข้าตัวเอง ผ่าน ปัญญา และ ความรัก ท่ามกลางมายาของ’อัตตา’ที่ไหลผ่านการรับรู้ของเรา…

💪🏻โปรดระลึกรู้ไว้เถิดนะว่า ถ้าเราทุกข์ร้อนใจในเรื่องใด..แสดงว่า เรากำลังห่างเหินจากทางวกกลับด้วย ความรักและปัญญา ความทุกข์ เป็นการเตือน หรือสะกิดให้เรา รู้ว่า เราหลงทาง’อัตตา’ด้วยการ คิด พูด ทำ ด้วยความไม่สมบูรณ์แบบต่อผู้อื่นมาก่อน สิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาให้เรา ได้ รับรู้ ว่า มันไม่ใช่ทาง’วกกลับ’

เมื่อเราทุกข์ เราจึงหาทาง ดับมัน  ด้วยวิธีการต่างๆนานาของอัตตา แต่ นั่นไม่ใข่ทางแก้ไขโดยตรง จนกว่า เราจะ วกกลับเข้าหา ปัญญาและความรัก เท่านั้น…

😊เราจะรับรู้ ว่า เรา’วกกลับมา’ถูกทางด้วย รัก และปัญญาแล้ว ก็ต่อเมื่อ เราได้รับรู้ ถึง ความสุข ความเบิกบาน ซึ่งเป็น ตัวบ่งบอกให้เราได้รู้…

💐ไม่มีอย่างอื่นที่เราต้องทำในชีวิตนี้ ในจักรวาลนี้ ในภพชาตินี้ และทุกภพชาติ นอกจาก การ วกกลับ เข้าหา ความรัก และปัญญา …

😃ชีวิตนี้ มีแก่นแท้เพียงเท่านี้เอง จงสนุกกับโลกมายาที่ไม่จริงในทุกบทบาท ทุกฉากละคร เพื่อที่เราจะได้ วกกลับ เข้าหาความจริงของเรา ที่เป็นจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ

.🤝ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะ😘

ด้วยรักจากหัวใจ♥

CR: พี่หมวย