Hospital

Shareholders Questions Answered

Hospital2019-09-05T17:27:51+07:00
แชมพูสมุนไพร โสฬส เหมาะสำหรับพระสงฆ์อย่างไร2019-09-17T06:49:24+07:00

แชมพูสมุนไพร โสฬส ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด และดูแลผิวที่บริเวณหนังศีรษะโดยเฉพาะ พระไม่มีเส้นผมที่จะช่วยปกป้องหนังศีรษะเหมือนบุคคลทั่วไป เราจึงคัดเลือกส่วนผสมที่เน้นการทำความสะอาด ไม่ทำร้ายหนังศีรษะและปลอดภัยเมื่อใช้ในระยะยาว ช่วยแก้ไขปัญหาหนังศีรษะที่เกิดจากแสงแดดและมลภาวะ เช่น เกิดผิวอักเสบ แห้งคัน ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อโรค

สบู่สมุนไพร โสฬส เหมาะสำหรับถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์อย่างไร2019-09-17T06:47:17+07:00

ก่อนที่จะเป็นสบู่สมุนไพร โสฬส ทางเราได้ทำการบ้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของสบู่ที่เหมาะสมกับพระ เพื่อถวายสังฆทานโดยการสอบถามจากพระสงฆ์โดยตรง หลังจากได้คำตอบแล้วถึงจะคิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์เนื่องจาก ซึ่งพระสงฆ์ต้องเผชิญกับมลภาวะ เชื้อโรค และแสงแดดจากกิจธุระประจำวัน เพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถปกคลุมได้ทุกส่วนของร่างกาย และ ไม่สามารถใช้ครีมบำรุงเพื่อประทินผิวได้

สบู่สมุนไพร โสฬส สามารถใช้กับบุคคลทั่วไปได้หรือไม่2019-09-17T06:45:56+07:00

สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไป ช่วยถนอมผิว ปกป้องและบำรุงรักษาผิว

สบู่สมุนไพรโสฬส มีส่วนผสมอะไรบ้าง2019-09-17T06:44:18+07:00

สบู่สมุนไพรโสฬสมีส่วนผสมหลักจากสมุนไพร เช่น ชะเอมเทศ เสลดพังพอนตัวผู้ และ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่

1) การทำความสะอาดผิว
2) ปกป้องผิวไม่ทำลายผิวหรือสารหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติและช่วยปลอบประโลมผิวจากมลภาวะและแสงแดด
3) ช่วยแก้ปัญหาผิวหรือช่วยลดผดผื่นคันจากมลภาวะและสิ่งแวดล้อม
4) กลิ่นอ่อนๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย รู้สึกสงบเกิดสมาธิ

ทำไมบรรจุภัณฑ์จึงเป็นถุงผ้า2019-09-17T06:42:26+07:00

เหตุผลที่เราเลือกบรรจุบรรจุภัณฑ์เป็นผ้า เพื่อบรรจุสบู่เนื่องจากเราไปวัดและสังเกตุเห็นว่า ที่วัดมีขยะเยอะแล้ว และจะดีกว่ามั๊ย ? ถ้าบรรจุภัณฑ์มีประโยชน์นอกเหนือจากใส่สบู่ เช่น

1) สะดวกในการพกพาและจัดเก็บได้ง่ายหรือแขวนได้

2) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เมื่อใช้สบู่หมดแล้ว

3) เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

จะรู้ได้อย่างไรว่าสบู่โสฬสเหมาะกับการถวายสังฆทานให้พระสงฆ์2019-09-17T06:40:54+07:00

สบู่สมุนไพรโสฬสเป็นสบู่ที่ตั้งใจผลิตขึ้นจากการพูดคุยกับพระและสอบถามถึงปัญหาผิว กิจวัตรประจำวัน และ น้ำที่ใช้อาบ เมื่อเราทราบถึงปัญหาและวัตถุประสงค์แล้ว เราจึงเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการผลิตว่า สบู่ 1 ก้อนต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อย 4 ข้อดังนี้ คือ ทำความสะอาดผิว ปกป้องผิวไม่ทำลายผิวหรือสารหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาผิวเช่นผดผื่นคัน และ กลิ่นผ่อนคลายและช่วยให้เกิดสมาธิที่ดี

หลังจากนั้นก็ทำการคัดเลือกสมุนไพรที่ใช้ในส่วนผสม คุณสมบัติของสมุนไพร กลิ่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายเพิ่มสมาธิ โรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้เพราะเราทราบดีว่านักบวชไม่สามารถใช้เครื่องประทินผิวได้  ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสบู่สมุนไพรโสฬสเหมาะสำหรับการถวายสังฆทาน

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า2019-09-17T06:39:44+07:00

กรณีขอเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นความความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่ง มีเงื่อนไขดังนี้

– สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม

– กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม

– กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่าง

– บริษัทฯส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

– บริษัทฯจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้

– บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บสินค้าไว้ พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

หมายเหตุ: บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า

กรณีขอคืนเงิน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกรณีดังต่อไปนี้

– สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

– สินค้าที่ได้รับผิดไซต์ ผิดสี หรือผิดไปจากรูปแบบตามที่แสดงในภาพไว้ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายๆไป ในรายละเอียดว่าต้องคืนทั้งหมดหรือบางส่วน

เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน

– บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากทางบริษัท หรือสินค้าชิ้นนั้นๆหมดไป

– กรณีการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี (invoice ) และ/หรือเอกสารใบส่งสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทฯดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ และ ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ : 0989545651 (เวลาทำการ 09:00 – 17.00 น. จ-ศ เว้นวันหยุดราชการ และหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ
E-Mail: healthland.biz@gmail.com ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล2019-09-17T06:38:56+07:00

วัตถุประสงค์

บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด มุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวได้ ดังนั้น บริษัท จึงได้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานด้วย Hypertext Transfer Protocol Secure หรือ https:// เพื่อคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระดับสากลมาใช้เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ขอบเขต

พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทซึ่งหมายรวมไปถึงบริการบนระบบคลาวด์ที่มีโฮสต์อยู่ทั้งภายในหรือภายนอกของบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยมนุษย์ (เช่น ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หรือแบบแอนะล็อก) ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศไทย

หลักการด้านความเป็นส่วนตัว

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้กำหนดหลักการที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ บริษัทในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ความเป็นธรรม

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส จำกัดตามวัตถุประสงค์

บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ที่ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลที่ต่อเนื่องมาจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า บริษัทได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือกฎหมายได้อนุญาตในการประมวลผลนั้น

ความเหมาะสม

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เพียงพอ ตามที่เกี่ยวข้อง และไม่มากเกินจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใหม่ล่าสุดตามที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการการประมวลผลอย่างเหมาะสม

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งไม่มากเกินกว่าความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาตเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินมาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมและสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายข้อมูลโดยไม่เจตนาหรืออย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ การสูญหาญ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การใช้งาน หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบังเอิญ บริษัทจะออกคำสั่งและทำสัญญากับบุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ บริษัท(หากมี) เพื่อ: (ก) ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของ บริษัทและ (ข) ใช้มาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิส่วนบุคคล

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเคารพต่อสิทธิของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

ความรับผิดชอบ

บริษัทต้องดำเนินการตามนโยบาย กระบวนการ การควบคุม และมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้และกฎหมายการป้องกันข้อมูลอื่นที่บังคับใช้

การปรับปรุงนโยบายนี้

บริษัทอาจทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการการป้องกันข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ

การปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของบริษัททุกคน ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายโดย นโยบายนี้มีผลทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

ข้อยกเว้นในการปฏิบัติตาม

ข้อยกเว้นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่บริหารก่อน การจัดเก็บบันทึกเรื่องข้อยกเว้นใด ๆ ควรเป็นไปตามกระบวนการจัดการบันทึกของบริษัท และไม่ควรจัดเก็บไว้ในแล็ปท็อปส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ

การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ การเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะใช้อุบายกำจัดนโยบายหรือกระบวนการที่ระบุไว้โดยการหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับกระบวนการ ระบบ หรือข้อมูลอย่างชาญฉลาด อาจจะส่งผลให้เกิดการดำเนินการทางวินัย ซึ่งสามารถรวมไปถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัว2019-09-17T06:39:10+07:00

เรา, บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (“บริษัท”) อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังพันธมิตรของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวริค์และเครือข่าย (MAC address) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์ https://so-lot.com รวมถึง เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) หรือติดต่อกับเราด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม อาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา (“นโยบาย”) โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการให้การบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบ หรือมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานนั้น ๆ (“กฎระเบียบ”)

คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่แพลตฟอร์ม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถเรียกดูแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่จำต้องบอกว่าคุณเป็นใคร หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เมื่อคุณลงทะเบียนโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราแล้ว เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวริค์และเครือข่าย (MAC address) ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
2. ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนแพลตฟอร์ม
3. การติดต่อผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา และการติดต่อกับเรา
4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์ม การบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางการเชื่อมต่อของแพลตฟอร์ม (“API”) และการแชร์พิกัดข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ระยะเวลาการใช้งาน ปริมาณการใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน
หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มได้ ตามนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ ของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การตลาด
เราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบริษัทอื่น และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและปรับการให้บริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณ หรือเปิดเผยให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราโปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์หาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยคุณต้องระบุประเภท และ/หรือ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ของธุรกิจหรือบริษัทใดเพื่อให้เราดำเนินการตามความประสงค์เป็นกรณีๆ ไป

การใช้/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของเราในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือ เพื่อให้การใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์มของเรามีความปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการได้อย่างเหมาะสมกับคุณ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ยืนยันตัวตนของคุณในการลงทะเบียน
2. ประมวลผลในการลงทะเบียน และการเปิดใช้งานบัญชี ออนไลน์ของคุณ
3. ให้บริการบัญชี เพื่อทำธุรกรรม การสั่งซื้อ การปรับปรุงข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุด และตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลังทั้งระบบการให้บริการแบบออนไลน์และออฟไลน์
4. วิเคราะห์พฤติกรรม และความสนใจของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย
5. แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทและพันธมิตรของบริษัท ซึ่งคุณอาจให้ความสนใจ
6. ปรับปรุง และเพิ่มข้อเสนอของเรา โดยการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะใหม่ ๆ รวมถึงการให้บริการที่เราอาจมีในอนาคต
7. พัฒนาธุรกิจของบริษัทของเรา บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า
8. พัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มร้านค้าของเรา บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า
9. เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ของบริษัท เช่น การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์มหรือระบบอื่น ๆ ของบริษัท การใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้า และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล
คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ และไม่สามารถให้ความปลอดภัย ความราบรื่น ความมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมกับคุณขณะที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเราได้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถดูแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา แต่ในบางกรณี คุณมีความจำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการตามที่คุณร้องขอได้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ
คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนไปยัง บริษัทในเครือ และ/หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทจะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง อย่างมีข้อจำกัด และอยู่ภายในขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์ของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ
เราอาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ
1. บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา ในกรณีที่เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นใด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา
2. การบังคับทางกฎหมาย หรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรม หรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ประวัติการใช้งานของผู้ใช้ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ข้อร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ
3. องค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ หากเรามีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยองค์กรทางธุรกิจรายอื่น (หากเกิดการรวมเช่นว่านั้น เราจะให้ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน และได้รับความยินยอมจากคุณก่อน)
4. บริษัท บริษัทในเครือ และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทจะให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง ภายใต้ข้อจำกัด เพียงเท่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ที่บุคคลอื่น ๆ ได้แจ้งไว้กับบริษัทและบริษัทตกลงยินยอมด้วยและอยู่ภายในขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้เท่านั้น

คุกกี้
คุกกี้ คือ เครื่องมือหนึ่งที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการได้
แพลตฟอร์มของเราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และพัฒนาการให้บริการของเรา โดยคุณมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น และทราบว่าเมื่อไหร่คุกกี้ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลื่อกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

การป้องกันบัญชี
รหัสลับ/รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจในการเข้าสู่บัญชีของคุณ ซึ่งคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสลับ/รหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสลับ/รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น คุณตกลงที่จะรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถคุมรหัสลับ/รหัสผ่านของตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นผลจากการกระทำนั้นในนามของคุณ ดังนั้น หากรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งเรา และเปลี่ยนรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณในทันที
เราจะไม่ขอรหัสลับ/รหัสผ่านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากคุณได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดติดต่อเรา
หากคุณเข้าแพลตฟอร์มของเราจากการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณ เช่น บัญชีผู้ใช้ กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากแพลตฟอร์มอาจปรากฏต่อคนอื่น ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากคุณได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของคุณจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณควรลงชื่อออก และปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าแพลตฟอร์มเสร็จแล้ว

การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่แพลตฟอร์ม คุณต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง

ความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและจะใช้วิธีการที่หลากหลาย (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้ให้สัญญา และคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

บุคคลภายนอก
เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเอาไว้ในนโยบายนี้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น นโยบายฉบับนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวมจากคุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เช่น เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เราสนับสนุนให้คุณถามคำถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น
แพลตฟอร์มจะมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดระมัดระวังว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว เนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์นั้น ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ

ความยินยอม
การที่คุณใช้แพลตฟอร์มต่อเนื่อง คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว อันได้แก่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิก และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แพลตฟอร์ม

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงให้ทันสมัย แก้ไข และเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราได้ตลอดเวลา ดังนั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงได้ถูกประกาศบนแพลตฟอร์มนี้

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรามาที่ healthland.biz@gmail.com หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 0989545651 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 17.00 น.

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ2019-09-17T06:39:22+07:00

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์ so-lot.com โดย บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด

บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย เผยแพร่ข้อมูล และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ตรา โสฬส รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัทขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

Go to Top