ก่อนที่จะเป็นสบู่สมุนไพร โสฬส ทางเราได้ทำการบ้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของสบู่ที่เหมาะสมกับพระ เพื่อถวายสังฆทานโดยการสอบถามจากพระสงฆ์โดยตรง หลังจากได้คำตอบแล้วถึงจะคิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์เนื่องจาก ซึ่งพระสงฆ์ต้องเผชิญกับมลภาวะ เชื้อโรค และแสงแดดจากกิจธุระประจำวัน เพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถปกคลุมได้ทุกส่วนของร่างกาย และ ไม่สามารถใช้ครีมบำรุงเพื่อประทินผิวได้