สามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไป ช่วยถนอมผิว ปกป้องและบำรุงรักษาผิว