FAQs

แชมพูสมุนไพร โสฬส เหมาะสำหรับพระสงฆ์อย่างไร

แชมพูสมุนไพร โสฬส ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด และดูแลผิวที่บริเวณหนังศีรษะโดยเฉพาะ พระไม่มีเส้นผมที่จะช่วยปกป้องหนังศีรษะเหมือนบุคคลทั่วไป เราจึงคัดเลือกส่วนผสมที่เน้นการทำความสะอาด ไม่ทำร้ายหนังศีรษะและปลอดภัยเมื่อใช้ในระยะยาว ช่วยแก้ไขปัญหาหนังศีรษะที่เกิดจากแสงแดดและมลภาวะ เช่น เกิดผิวอักเสบ แห้งคัน ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อโรค

2019-09-17T06:49:24+07:00Categories: |0 Comments

สบู่สมุนไพร โสฬส เหมาะสำหรับถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์อย่างไร

ก่อนที่จะเป็นสบู่สมุนไพร โสฬส ทางเราได้ทำการบ้านเกี่ยวกับคุณสมบัติของสบู่ที่เหมาะสมกับพระ เพื่อถวายสังฆทานโดยการสอบถามจากพระสงฆ์โดยตรง หลังจากได้คำตอบแล้วถึงจะคิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์เนื่องจาก ซึ่งพระสงฆ์ต้องเผชิญกับมลภาวะ เชื้อโรค และแสงแดดจากกิจธุระประจำวัน เพราะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถปกคลุมได้ทุกส่วนของร่างกาย และ ไม่สามารถใช้ครีมบำรุงเพื่อประทินผิวได้

2019-09-17T06:47:17+07:00Categories: |0 Comments

สบู่สมุนไพรโสฬส มีส่วนผสมอะไรบ้าง

สบู่สมุนไพรโสฬสมีส่วนผสมหลักจากสมุนไพร เช่น ชะเอมเทศ เสลดพังพอนตัวผู้ และ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) การทำความสะอาดผิว 2) ปกป้องผิวไม่ทำลายผิวหรือสารหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติและช่วยปลอบประโลมผิวจากมลภาวะและแสงแดด 3) ช่วยแก้ปัญหาผิวหรือช่วยลดผดผื่นคันจากมลภาวะและสิ่งแวดล้อม 4) กลิ่นอ่อนๆ ช่วยให้ผ่อนคลาย รู้สึกสงบเกิดสมาธิ

2019-09-17T06:44:18+07:00Categories: |0 Comments

ทำไมบรรจุภัณฑ์จึงเป็นถุงผ้า

เหตุผลที่เราเลือกบรรจุบรรจุภัณฑ์เป็นผ้า เพื่อบรรจุสบู่เนื่องจากเราไปวัดและสังเกตุเห็นว่า ที่วัดมีขยะเยอะแล้ว และจะดีกว่ามั๊ย ? ถ้าบรรจุภัณฑ์มีประโยชน์นอกเหนือจากใส่สบู่ เช่น 1) สะดวกในการพกพาและจัดเก็บได้ง่ายหรือแขวนได้ 2) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เมื่อใช้สบู่หมดแล้ว 3) เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

2019-09-17T06:42:26+07:00Categories: |0 Comments

จะรู้ได้อย่างไรว่าสบู่โสฬสเหมาะกับการถวายสังฆทานให้พระสงฆ์

สบู่สมุนไพรโสฬสเป็นสบู่ที่ตั้งใจผลิตขึ้นจากการพูดคุยกับพระและสอบถามถึงปัญหาผิว กิจวัตรประจำวัน และ น้ำที่ใช้อาบ เมื่อเราทราบถึงปัญหาและวัตถุประสงค์แล้ว เราจึงเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการผลิตว่า สบู่ 1 ก้อนต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อย 4 ข้อดังนี้ คือ ทำความสะอาดผิว ปกป้องผิวไม่ทำลายผิวหรือสารหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาผิวเช่นผดผื่นคัน และ กลิ่นผ่อนคลายและช่วยให้เกิดสมาธิที่ดี หลังจากนั้นก็ทำการคัดเลือกสมุนไพรที่ใช้ในส่วนผสม คุณสมบัติของสมุนไพร กลิ่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายเพิ่มสมาธิ โรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้เพราะเราทราบดีว่านักบวชไม่สามารถใช้เครื่องประทินผิวได้  ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสบู่สมุนไพรโสฬสเหมาะสำหรับการถวายสังฆทาน

2019-09-17T06:40:54+07:00Categories: |0 Comments

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

กรณีขอเปลี่ยนสินค้า ซึ่งเป็นความความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่ง มีเงื่อนไขดังนี้ - สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม - กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม - กรณิสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนต่าง - บริษัทฯส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า - บริษัทฯจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้ - บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บสินค้าไว้ พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า) หมายเหตุ: บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า กรณีขอคืนเงิน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากกรณีดังต่อไปนี้ - สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง - สินค้าที่ได้รับผิดไซต์ ผิดสี หรือผิดไปจากรูปแบบตามที่แสดงในภาพไว้ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายๆไป ในรายละเอียดว่าต้องคืนทั้งหมดหรือบางส่วน เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

วัตถุประสงค์ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด มุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวได้ ดังนั้น บริษัท จึงได้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานด้วย Hypertext Transfer Protocol Secure หรือ https:// เพื่อคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระดับสากลมาใช้เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ขอบเขต พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทซึ่งหมายรวมไปถึงบริการบนระบบคลาวด์ที่มีโฮสต์อยู่ทั้งภายในหรือภายนอกของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้นำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยมนุษย์ (เช่น ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หรือแบบแอนะล็อก) ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศไทย หลักการด้านความเป็นส่วนตัว หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้กำหนดหลักการที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ บริษัทในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา, บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด ("บริษัท") อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยังพันธมิตรของบริษัททั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ เลขที่บัตรประชาชน หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวริค์และเครือข่าย (MAC address) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านทางเว็บไซต์ https://so-lot.com รวมถึง เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น (“แพลตฟอร์ม”) หรือติดต่อกับเราด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม อาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการให้การบริการบนแพลตฟอร์มของเรา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบ หรือมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เว็บไซต์ so-lot.com โดย บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย เผยแพร่ข้อมูล และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ตรา โสฬส รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ บริษัท เฮลท์แลนด์ ไบโอเจเนซิส จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ข้อมูลต่างๆ

Go to Top