การเตรียมสังฆทานไปทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด, ทำบุญอุทิศ ครบ 100 วัน และใช้ในงานสวดพระอภิธรรม (จัดงานศพ)

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ การให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี การทำบุญถวายสังฆทาน และการตักบาตร ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่จัดเป็นกิจวัตร และมีสำคัญอย่างยิ่ง

การถวายสังฆทาน คือ การให้ทาน ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ เป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติธรรม การทำบุญ เป็นการสั่งสมความดี ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีทั้งในชีวิตนี้และชาติหน้า และนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้า

สังฆทาน กับ การทำบุญ

หากคุณกำลังวางแผนที่จะถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสต่างๆ… สิ่งที่ต้องคำนึงถึง อันดับแรก คือต้องเลือกของที่จะนำไปถวายสังฆทาน (เครื่องไทยธรรม) ที่เหมาะสม ได้แก่ อาหาร ดอกไม้ และธูปเทียน หรือ สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการบริจาคเงินให้กับวัดหรือพระสงฆ์โดยตรงอาจจะเป็นเรื่องปกติ

ก่อนทำการถวาย สิ่งสำคัญคือ ควรสำรวมจิตใจและจิตวิญญาณให้พร้อม ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำสมาธิหรือสวดมนต์ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีสมาธิกับความตั้งใจและปลูกฝังความรู้สึกขอบคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อจะไปวัด ก็ควรแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ด้วยวิธีอื่นๆ ตั้งแต่ แต่งกายให้เหมาะสม พูดด้วยน้ำเสียงและถ้อยคำสุภาพ ในขณะที่จะทำการถวายสังฆทานหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะคุกเข่าต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์และถวายของขวัญด้วยมือทั้งสองข้าง (ถ้าเข่าไม่ดี ลุกไม่ไหว หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ก็ไม่เป็นไร, แค่อย่ายืนค้ำสูงกว่าพระสงฆ์) นอกจากนี้ยังเป็นธรรมเนียมที่จะต้องโค้งคำนับ และยกมือไหว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ จากนั้นเมื่อถวายสังฆทานเสร็จสิ้นแล้ว พระสงฆ์ก็จะให้พร และทำการกรวดน้ำเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี และเวลาที่จะไปถวายสังฆทาน ก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปถวายแบบเป็นพิธีทางการ หรือ แบบเรียบง่าย
  • แบบเป็นทางการ: ติดต่อพระสงฆ์ ทำการจองศาลา และแจ้งพระสงฆ์ว่าจะขอทำบุญวันคล้ายวันเกิด หรือ ทำบุญครบรอบ 100 วัน (ทำบุญอุทิศ) และแจ้งจำนวนพระสงฆ์ที่ต้องการนิมนต์ โดยให้จัดเตรียมภัตตาหารตามจำนวนพระสงฆ์, ข้าวพระพุทธ (ทำบุญวันเกิด เพิ่มอาหารไหว้สัมพเวสี, ทำบุญ 100 วัน เพิ่มอาหารไหว้ผู้วายชนม์) และ เครื่องไทยธรรม (สำหรับถวายสังฆททาน) พร้อมปัจจัยและดอกไม้กำ
  • แบบสบายๆ: ในปัจจุบันหลายๆวัดจะจัดพื้นที่ให้ญาติโยมมาติดต่อถวายสังฆทาน เราก็ไปที่วัดแล้วดำเนินการถวายสังฆทานเลย โดยจะใช้สังฆทานที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้แล้ว (สังฆทานวน) หรือ จะเตรียมไปเองก็ได้